Zainteresowanie inwestycjami w sztukę u Polaków coraz większe

Polski rynek sztuki jest wart 300-350 mln zł. To jedynie 0,2 proc. rynku światowego. Jednak jak wynika z badań Deloitte „Rynek sztuki. Sztuka rynku”, zainteresowanie bogacącej się części polskiego społeczeństwa inwestycjami w sztukę jest coraz większe i coraz częściej staje się ona już nie tylko realizacją hobby.  – Nasze badanie porównuje sytuacje kolekcjonerów i rynku sztuki w Polsce z rynkiem europejskim, gdzie prowadzimy analogiczne …

Warsztaty i szkolenia

Zapraszamy na Warsztaty aktywizujące Proponujemy zajęcia tematyczno-warsztatowe, podczas których poznaje się nowe techniki plastyczne, rozwija uzdolnienia i zainteresowania twórcze. Głównym celem warsztatów jest stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego, twórczego myślenia oraz kształcenie wrażliwości estetycznej, aktywności intelektualnej i samodzielności to nasze priorytety. Podobnie jak umacnianie wiary we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych celów. Warsztaty …