Blog

Warsztaty i szkolenia

Zapraszamy na Warsztaty aktywizujące Proponujemy zajęcia tematyczno-warsztatowe, podczas których poznaje się nowe techniki plastyczne, rozwija uzdolnienia i zainteresowania twórcze. Głównym celem warsztatów jest stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego, twórczego myślenia oraz kształcenie wrażliwości estetycznej, aktywności intelektualnej i samodzielności to nasze priorytety. Podobnie jak umacnianie wiary we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych celów. Warsztaty …